สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

 

 ชวนเพื่อนติดจีพีเอส

 

 

ลูกค้า LnwGPS เทพจีพีเอส

 

รายละเอียด

 

เนื้อหา : ส่งข่าว ลูกค้า LnwGPS ( ปีที่แล้ว )

เงื่อนไข : ติดตั้งจีพีเอสไปเมื่่อปี 2020

เงื่อนไข : ไม่เกินกำหนด

จำนวนลูกค้าได้รับสิทธิ์ : 2,217 คัน

รายละเอียด :

ท่านที่รับสิทธิ์อัพเกรดค่าบริการรายปี / Airtime / เชื่อมต่อดาวเทียม 199.- / 999.- / 1,800.- / 2,200.- ( ต่อปี ) เพื่อการรักษาผลประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงได่้ กรุณาต่ออายุค่าบริการรายปี / Airtime / เชื่อมต่อดาวเทียมภายในระยะเวลาที่ท่านได้รับสิทธิ์ทัง้นี้ ท่านสามารถตรวจสอบจากระบบสมาชิกได้ที่ คลิก > www.lnwgps.com/me

 

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของทาง LnwGPS เทพจีพีเอส และ กลุ่มพันธมิตรจัดขึ้นส่งเสริมการขายและอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างสูงสุดทั้งนี้ในนาม LnwGPS และ บริษัทในกลุ่มพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะเวลาการจัดแคมเปญหรือกิจกรรมนั้นๆ
 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

loading...