สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|top ผลงาน lnwgpsวปร

A A A

กรุณา LOGIN เข้าระบบ (คลิก)

 

 

สืบค้นหนี้เสีย BlackList

 

? Black list คือ ระบบการสืบค้นประวัติผู้ใช้บริการ '' บันทึกข้อมูลหนี้เสียค้างชำระ/ประวัติ BlackList ในมูลเครดิตแห่งชาติ - เครดิตบูโรและเข้าสมาคมผู้ประกอบการจีพีเอสกลุ่มพันธมิตรบน Google Partner ''

- ประวัติหนี้ค้างชำระ
- ประวัติเสีย
- ผิดนัดชำระ

ผู้ประกอบการ และกลุ่มพันธมิตรในเครือสมารถเข้าใช้บริการนี้ได้ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงต่อเมื่อคุณได้รับสิทธิ์จากระบบเท่านั้นคะ
ผู้ที่สนใจใช้บริการส่วนนี้

กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือส่งข้อมูลเข้าเแบบฟอร์ม https://www.gps-gpstracking.com/contact-form/complaint

loading...