สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

2019 11 2019 มุมอับรถบรรทุกสรุป 1 นาทีโดย lnwGPS : เร็วๆนี้อาจจะได้เห็นรถบรรทุก และ รถโดยสารสาธารณะติดตั้งระบบ ( Blind Spot Monitor ) อธิบายแบบเข้าใจง่าย ก็คือ ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา และ นี่อาจจะเป็นการบังคับจากกรมขนส่งที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงมากขึ้นถึง 50% ระบบนี้คืออะไร ? แล้วทำไมถึงบังคับ ? บังคับเมื่อไหร่ เทพจีพีเอสจะเล่าให้ฟัง..

 

ระบบดังกล่าวคือระบบเซ็นเซอร​์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบรถ (แบบเดียวกับรถยนต์ส่วนบุคคล) อธิบายให้เข้าใจชัดเจนขึ้นอีกนิดก็คือ ระบบนี้จะใช้เรดาร์รอบตัวรถแจ้งเตือนไปยังห้องคนขับให้ทราบทันทีว่า '' มีรถอยู่ในมุมอับสายตา ระบบดังกล่าว '' อาจจะเป็นการทำงานร่วมกันกับการ สั่นเตือนที่พวงมาลัยรถ พร้อมกับเสียงดัง เพื่อเตือนให้ระมัดระวังก่อนเกิดอุบัติเหตุ

2019 11 20 BSM


เครดิตภาพ : motorexpo

นี่เป็นแค่เพียงความคิดริเริ่มแต่ยังไม่ได้บังคับกันสะทีเดียว ต้องดูกันต่อไปว่าทิศทาง หรือ แนวโน้มการร่วมมือจากผู้ประกอบการจะมากน้อยเพียงใด หากมองกันตามภาพจริงแล้ว ก็จริงอยู่.. ระบบจะช่วยป้องกันก่อนอุบัติเหตุได้จริง แต่จะเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาศึกษากันร่วมด้วย หากแลกมาด้วยการที่อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง ก็นับเป็นสิ่งที่ควรนำเข้ามาไว้ในระบบรถ

 

หลายวันนี้มานี้มีข่าวเกี่ยวกับรถบรรทุก เฉี่ยวชนรถจักรยานยต์บ่อยครั้ง ทำให้กรมขนส่งเองไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาประกาศ และ บอกกับผู้ขับรถบรรทุก พร้อมทำประชาสัมพันธ์ ( ดังรูป ) เพื่อให้คนขับรถบรรทุกได้ระมัดระวัง

 

แจ้งเตือนมุมอับ รถบรรทุก แจ้งเตือนมุมอับรถบรรทุก เตือนมุมอับรถบรรทุก, คืออะไร ระบบ เตือนมุมอับรถขนส่ง, บังคับในปี 2019 เตือนมุมอับรถสาธารณะ, ต้องติดตั้งเมื่อไหร่ เตือนมุมอับ, หรือ เตือนรถมุมอับ, จากกรมขนส่ง เตือนมุมอับกรมขนส่ง, ที่บังคับกันคืออะไร จุดบอดรถบรรทุก, ทำงานอย่างไรบ้าง มุมอับรถบรรทุก, ราคา มุมอับ รถบรรทุก, ราคาถูก จุดอับรถบรรทุก จุดอับ รถบรรทุก, ซื้อที่ไหน ?
2019 11 2019 รถบรรทุกมุมอับ
ข่าวฉบับเต็ม


กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! จุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดบอดของรถขนาดใหญ่

.

.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมใช้ในการเดินทางสูง เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตชุมชน หรือเส้นทางการจราจรติดขัด ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เช่น การประเมินสถานการณ์ ความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน ความผิดพลาดในการควบคุมรถ ความไม่ตั้งใจในการขับรถ หรือเกิดจากการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการมองเห็นของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอด ทั้งนี้พื้นที่อันตรายของรถขนาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณด้านขวา และด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เนื่องจากความสูงของตัวรถ ด้านหลังของรถบรรทุกที่กระจกมองหลังของคนขับรถบรรทุกไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ที่มีทัศนวิสัยแคบ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่บอดของรถบรรทุกในทุกกรณี

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้ผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย กรมการขนส่งทางบก พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำร่องเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย กำหนดให้เขตพื้นที่ภายในสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งจะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาติดต่อราชการ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ไว้โดยเฉพาะ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ  จากอุบัติเหตุทางถนนแล้วยังช่วยลดความสูญเสียชีวิตได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิต ขอแนะนำประชาชนควรเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมเชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ซ้อนท้ายเกินหนึ่งคน เพราะรถจะเสียการทรงตัว โดยเฉพาะการขับผ่านบริเวณทางแยก หรือออกจากซอย และตรวจสอบสัญญาณไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางและป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้อีกทางหนึ่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก    กล่าวในที่สุด


สินค้าที่เกี่ยวข้อง


GPSติดรถขนส่งข่าวฉบับเต็ม


เครดิต จาก : กรมขนส่ง  #253
https://www.dlt.go.th

 

เกี่ยวอะไรกับ เทพจีพีเอส, ไหม ?

เทพจีพีเอสเองไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมนำระบบ แจ้งเตือนมุมอับรถบรรทุก,  (Blind Spot Monitor) แจ้งเตือนรถบรรทุก, เข้ามาให้ทดลองใช้ก่อนสั่งซื้อ พร้อมกันนั้น จีพีเอสรถบรรทุก, และ จีพีเอสกรมขนส่ง, หรือ ระบบ จีพีเอสกรมขนส่ง, ที่ต้องบังคับให้รถทุกคันทั่วประเทศต้องติดให้หมดภายในปี 2552 นี้ เราได้ปรับลด ราคาจีพีเอสรถบรรทุก, หรือ จีพีเอสกรมขนส่งราคาถูก, ลงกว่า 50% สามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่น ราคาจีพีเอสรถบรรทุกราคาถูก, ได้ที่ : คลิก ดูโปรโมชั่น

loading...