A A Aเงื่อนไขการรับประกัน
-
เงื่อนไขการรับประกัน


หมายเหตุ

ควรทราบ : บทความนี้ครอบคลุมสินค้ากลุ่ม เรียลไทม์ Realtime เท่านั้น รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย G, อาทิ G1, และ G2, G3, 
ใช้ไม่ได้กับ : รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย M (รุ่นพกพา, หรือ รุ่นประหยัด) ระบบนี้จะไม่สามารถใช้งานได้มีความแม่นยำน้อย


 

loading...