สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

 

ประเภทขนส่งมีอะไรบ้าง

 

ธุรกิจการขนส่ง, รถขนส่งสินค้า, ประเภทการขนส่ง มีอะไรบ้าง ?

ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจการขนส่ง เป็นธุรกิจที่เติบโตที่รวดเร็ว และก้าวกระโดด สำหรับผู้ประกอบการ และ เจ้าของธุรกิจก็ต่างพากันหาวิธีลดต้นทุนการ ขนส่งสินค้า, ต้องศึกษาวิธีการขนส่งให้เหมาะกับสินค้านั้น ๆ lnwGPS เทพจีพีเอส มีบทความสาระ '' ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ ที่เราให้บริการอยู่มาอธิบายให้ฟัง '' พร้อมบอกวิธีที่จะทำให้ ธุรกิจขนส่งสินค้า, พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง


สำหรับวันนี้ น้องจอย เทพจีพีเอส, มี คอนเทนต์เกี่ยวกับประเภทการขนส่งมมาแนะนำ การขนส่งนั้นสามารถแยกได้เป็น 5 ประเภท แล้ว เจ้าประเภทการขนส่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
 
1. การขนส่งทางบก, (Road or Motor Transportation)
2. การขนส่งทางน้ำ, (Water Transportation)
3. การขนส่งทางอากาศ, (Air Transportation)
4. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์, (Container System)
5. การขนส่งทางท่อ, (Pipeline Transportation)

อธิบายประเภทการขนส่งลงลึกไปอีกก็คือ

 1. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)
  การขนส่งทางบก คืออะไร มีอะไรบ้าง ? อธิบาย จำแนกเป็น 3 ประเภทย่อยลงไปอีกได้แก่
  การขนส่งทางรถไฟ, (Railroads) เป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย และใช้งบน้อยสุด เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล รวดเร็ว อัตราค่าบริการไม่แพง และขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ แต่ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว
     – การขนส่งทางรถยนต์, (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) นิยมในปัจจุบันเหมาะสำหรับของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวก รวดเร็วขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง แต่ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ มีความปลอดภัยต่ำ เกิดอุบัติเหตุบ่อย กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ
     – การขนส่งทางจักรยานยนต์, นิยมสำหรับของขนาดเล็กและขนาดกลาง ระยะการขนส่งสั้น ไม่สามารถส่งในระยะไกลได้ ราคาไม่แพงมาก การขนส่งทางจักรยานยนต์เหมาะกับของที่ต้องการความรวดเร็วในระยะการขนส่งระยะสั้น

 1. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)
  การขนส่งทางน้ำ คืออะไร ? การขนส่งโดยการใช้แม่น้ำลำคลอง เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางน้ำอัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น ทั้งยังขนส่งได้ปริมาณมาก สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ ได้ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

 1. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)
  การขนส่งทางอากาศ คืออะไร ? เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศ หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่เปราะบาง เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น

 1. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)
  การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ คืออะไร ? เป็นการขนส่งโดยบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ แล้วทำการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างทำการขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี

 1. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)
  การขนส่งระบบท่อ คืออะไร ?เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอื่น คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ทำให้กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า และมีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย ใช้กำลังคนน้อย ซึ่งข้อเสีย คือ ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย

ในการขนส่งแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยมีต่อเนื่องจากการกระทำที่มีผลต่างร่วมเข้ามามากมายๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง สินค้าที่ต้องการขนส่ง ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อให้คุ้มค่าและตรงต่อความต้องการของลูกค้า

#การขนส่งการขนส่งคืออะไร #ธุรกิจการขนส่ง #รถขนส่งสินค้า #ประเภทการขนส่ง #ขนส่งมีกี่แบบ #การขนส่งทางบก #RoadorMotorTransportation #การขนส่งทางน้ำ #WaterTransportation #การขนส่งทางอากาศ #AirTransportation #การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ #ContainerSystem #การขนส่งทางท่อ #PipelineTransportation #

 บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้loading...